Thanh Toán Chuyển Khoản

Thanh Toán Chuyển Khoản

Thực hiện thanh toán vào ngay tài khoản ngân hàng của chúng tôi. Vui lòng sử dụng ID Đơn hàng của bạn như một phần để tham khảo khi thanh toán. Đơn hàng của bạn sẽ không được vận chuyển cho tới khi tiền được gửi vào tài khoản của chúng tôi.

Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Healthy Life
Số tài khoản: ‎190 31178896 095
Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt nam (Techcombank)
Chi nhánh Sài Gòn

Nguyễn thị Hương
Số tài khoản: ‎‎19026787359019
Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt nam (Techcombank)
Chi nhánh Hồ Chí Minh

Khi chuyển khoảng quý khách vui lòng cung cấp nội dung:

Mã Đơn Hàng – Họ Tên – Số điện Thoại.

Ví dụ: Nội dung chuyển khoản: B3M1204 – Vo anh Van – 0965773030